Tomislava Ravlić

[ Direktorica Sektora za trgovinu ]

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Trgovina, gdje je dvije godine radila kao suradnik na predmetima vanjska trgovina i poslovanje na robnim burzama. Nakon toga radi u tvrtki Agrokortrgovina d.o.o.,od 2001. – 2005. kao trader na poslovima hedgiranja robe od rizika na svjetskim burzama i međunarodni trading. Završila je Agrokorovu akademiju Futura A za poslovno usavršavanje u sklopu MBA studija na Bledu. U HGK se između ostalog već deset godina bavi razvojem najveće nacionalne akcije „Kupujmo hrvatsko“.

[ Releated Sessions ]

All Sessions by Tomislava Ravlić