Nenad Gorjanović

[ Direktor sektora za strateške komunikacije u HTZ ]

Nenad Gorjanović je diplomirani ekonomist s dvadeset godina radnog iskustva u području marketinga, prodaje, razvoja proizvoda i strategije razvoja brandova i komunikacijskih strategija.

Karijeru je započeo u FMCG sektoru, u industriji bezalkoholnih pića, gdje je radio na upravljanju brandovima kao što su Jana, Jamnica i Juicy. Fokus aktivnosti i poslova na kojima je radio odnose se na strateško upravljanje marketinškim i razvojnim aktivnostima, unapređenjem procesa i prodaje na području robe široke potrošnje, s radom u vodećim tvrtkama u kategoriji te dokazanim rezultatima i postignućima. Također je upravljao razvojem komunikacijskih strategija i kampanja, promocijom na ključnim tržištima te politikom distribucije i upravljanja cijenama.

Karijeru je nastavio u turističkom sektoru u sklopu Hrvatske turističke zajednice na mjestu Direktora sektora za strateške komunikacije. U fokusu poslovnog interesa su mu zadaci koji uključuju upravljanje procesima i aktivnostima u području razvoja kreativne komunikacijske strategije i branda ‘Croatia Full of Life’, razvoj kampanja i planova oglašavanja te suradnja s lokalnim agencijama i partnerima na dvadesetak emitivnih tržišta, digitalni marketing, razvoj sadržaja i komunikacije na društvenim mrežama i razvoj digitalnih i web platformi, upravljanje globalnim PR aktivnostima, provođenje aktivnosti istraživanja tržišta, produkcija promotivnih i komunikacijskih materijala za nastup na inozemnim tržištima.

Nenad je član ekspertne marketinške grupe organizacije European Travel Comission s ciljem razvoja komunikacijskih strategija, kampanja i zajedničkog nastupa na tržištima eminentnih krovnih nacionalnih turističkih organizacija diljem Europe.

Također je i član Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i branda Republike Hrvatske.

Neki od projekata i aktivnosti u kojima Nenad aktivno sudjeluje uključuju definiranje brand arhitekture, proizvodnih brandova i oznaka hrvatskog turizma, izgradnja nacionalnog turističkog informativnog portala, priprema i provođenje tematskih i redovnih istraživanja tržišta, eventi i promotivne aktivnosti u suradnji s medijima i ostalim partnerima na emitivnim i domaćem tržištu, razvoj globalnih i posebnih PR projekata, upravljanje brand, PPS i selektivnim kampanjama, razvojem sadržaja za travel platforme, oglašavanje na digitalnim mrežama i ostalim medijskim servisima, projektna suradnja s inozemnim i domaćim medijima te ostali projekti u domeni promocije hrvatskog turizma.

[ Releated Sessions ]

All Sessions by Nenad Gorjanović