Ankica Mamić

[ Praktičar i ovlašteni predavač ]

Nakon studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pohađala je brojne edukacije u zemlji i svijetu iz područja odnosa s javnostima. Certificirani je CIPR (Chartered Institute of Public Relations) praktičar i ovlašteni je predavač. Isto tako, obrazuje se trajno iz drugih područja kako bi mogla uspješno voditi agenciju i savjetovati klijente iz poslovnog svijeta i svijeta politike.

Gostuje kao predavač na fakultetima, drži seminare i radionice iz odnosa s javnostima te je često i panelistica na različitim konferencijama i događanjima. Imala je čast godinama biti članicom žirija IPRA Golden World Awards za izvrsnost u odnosima s javnostima. Članica je HUOJ-a, CIPR-a, IPRA-e, EUPRERA-e. Tečno govori tri strana jezika.

Prvo profesionalno iskustvo stjecala je radeći u turističkom sektoru, dok se svijetom marketinga i komunikacija počela baviti 1990. godine. 1996. godine otvara vlastitu agenciju za marketing i promidžbu, a 2002. godine i agenciju za odnose s javnostima IMC.

Kao jedna od najiskusnijih i najstručnijih osoba u području strateškog i kriznog komuniciranja radila je na brojnim zahtjevnim komunikacijskim projektima najvećih domaćih kompanija kao i stranih kompanija koje posluju u Republici Hrvatskoj. Savjetuje vodeće ljude iz poslovnog svijeta, a vodila je komunikacije za brojne hrvatske političare u kampanjama za lokalne i nacionalne izbore te ih savjetuje u redovnom obavljanju njihovih političkih funkcija.

Redovito komentira društveno politička zbivanja u medijskim nastupima, a vrlo je aktivna i utjecajna na društvenim mrežama, FacebookuLinkedInu i Twitteru. Njeni se statusi i izjave vrlo često prenose te postaju vijesti mnogobrojnih medija.

Ima i svoj blog www.ankicamamic.com na kojem često objavljuje osvrte na aktualne teme od interesa javnosti.

[ Releated Sessions ]

All Sessions by Ankica Mamić